Popova Vyshegorodskikh 1991 コケ文献データベース14721

提供: 広島大学デジタル博物館
2023年3月29日 (水) 23:19時点におけるStudent08 (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「;No.(コケ文献データベース):14721 ;タイトル:Analysis of flora of rigth bank of Uppre Course of Oka River. ;著者名:Popova, N. N., Vyshegorodskikh, E. V…」)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動検索に移動
No.(コケ文献データベース)
14721
タイトル
Analysis of flora of rigth bank of Uppre Course of Oka River.
著者名
Popova, N. N., Vyshegorodskikh, E. V.
雑誌名・書籍名・報告書
Briologia v SSSR, ee dostizheniya i perspektivy (Proc. Conf., Lvov, 10-12 Sept. 1991), (Demkiv, O. T., ed.), Akad. Nauk SSSR & Akad. Nauk Ukr. SSR., pp164-168, Lvov, USSR, 1991.
蘚苔類分類区分
B
キーワード
Flora. USSR. Book.


ノート

注意事項

  • このデータは蘚苔類研究会(代表:加藤研治)発行の「コケ文献データベース」を用いたものです.
  • このデータの利用は学術用途に限り,他への転用や商用での利用は許可しません.

広島大学 / デジタル自然史博物館 / 植物 / コケ / コケ文献データベース -日本関係分- にもどる